--> Rotumääritelmä...

        

CONTINENTAL BULLDOG CLUB FINLAND RY


 
 


 Rotumääritelmä Rotumääritelmän tulkinta JTO Rodun syntyminen Continental maailmalla

ALKUPERÄMAA: Sveitsi
KÄYTTÖTARKOITUS: seurakoirana ja perhekoirana

ALKUPERÄMAA: Sveitsi

KÄYTTÖTARKOITUS: seurakoirana ja perhekoirana

FCI:N LUOKITUS on Ryhmän 2 koirat, pinseri ja snautserityyppiset-molossi-sveitsinpaimenkoirat
Alaryhmä 2 mastiffityyppiset molossirodut, käyttökoetulosta ei vaadita.

YLEISVAIKUTELMA: Lyhytkarvainen, vankkarakenteinen, keskikokoinen, melkein neliömäinen, bulldoggimainen pää.
Vankasta rakenteesta huolimatta Continental bulldog on hyvin liikkuva ja kestävä,
koiran pitää hengittää äänettömästi myös reippaassa ravissa ja laukassa. Koosta riippuen koira painaa noin 20-30 kg.

TÄRKEITÄ SUHDELUKUJA:

säkäkorkeus : rinnansyvyys 2 : 1
säkäkorkeus : rungon pituus 1 : 1,2
säkäkorkeus: etäisyys säästä hännän kiinnityskohtaan 1 : 1
Nämä mitat ja suhdeluvut ovat suuntaa-antavia. Jokaisen koiran kohdalla ratkaisevaa on kokonaisvaikutelma
-bulldoggi-tyypin pitää säilyä.

KÄYTTÄYTYMINEN JA LUONNE (OLEMUS)
Valpas, itsevarma, ystävällinen,ei vihainen eikä arka

PÄÄ:
Korvien edestä mitattuna päänympärys ei saisi ylittää säkäkorkeutta yli 15%.
Edestä katsottuna pää näyttää melkein neliömäiseltä ja poskiluiden kohdalla on pienehkö syvennys.

PÄÄN YLÄOSA:
Otsa on litteä tai hieman kaareutunut. Otsapoimut melko huomaamattomat.
Otsapenkereestä alkaa leveä, melko litteä uurre, joka jatkuu päälaelle asti.
Otsapenger: Selvä, mutta ei syvää kaareutumista.

KUONO-OSA:
Kirsu:
Kirsu on leveä, sieraimet suuret ja hyvin avoimet. Kirsun on aina oltava täysin musta.

Kuono:
Kuono, edestä katsottuna melkein neliömainen. Kuononpii on suora, ei ylös- eikä alaspäin kaareutuva.
Suhde koko pään pituuteen 1:3 (sallittu poikkeama 1:4)Kummallakaan puolella kuononpiitä ei saa olla liian paksuja ihopoimuja.
Alaleuka, leuka mukaan lukien leveä ja kulmikas. Kieli tai hampaat eivät saa näkyä kun koiran suu on kiinni.
Leuka on selvä, ylähuulet eivät peitä sitä edestä.

Huulet:
Huulet ovat paksut, runoiltaan hyvin tasaisesti ja mahdollisimman täydellisesti pigmentoituneet.
Huulet peittävät alaleuan sivulta täydellisesti. Alahuulet mahdollisimman leuanmyötäiset.

Leuat / Hampaat:
Alapurenta ihanteellinen 1-5 mm, sallittu poikkeama 10 mm asti. Ylä- ja alaleuan hammasrivit suorat ja yhdensuuntaiset.
Hampaat voimakkaat. 6 tasaisesti sijoittunutta, hyvin kehittynyttä etuhammasta kaukana toisistaan olevien
kulmahampaiden välissä. P1 puutos sallittu, M3 ei oteta huomioon. Täyslukuinen hammasrivistö on ihanne.

Posket:
Kevyesti kaareutuvat, jäntevät ja hyvin pyöristyneet.

Silmät:
Pyöreät, eteenpäin osoittavat, kaukana toisistaan sijaitsevat. Eivät syvällä sijaitsevat eivätkä ulkonevat.
Silmäluomien sijainnin pitää olla oikea ja niiden on oltava mahdollisimman täydellisesti pigmentoituneet.
Suoraan eteenpäin katsovan koiran silmässä ei saa näkyä valkeaa sidekalvoa (sclera). Iris tummanruskea.

Korvat:
Ylös kiinnittyneet, pienet ja ohuet; korvan etureuna yhtyy päälaella kallon ylälinjaan. Joko ruusu- tai luppakorvat.
Ruusukorva: korva taittuu taakse ja sisäänpäin samalla kun ylä- tai etureuna kaartuu ulos ja taakse,
paljastaen osan korvalehden sisäpinnasta.
Luppakorva: kun koira on tarkkaavainenkorva on kääntynyt eteenpäin siten, että korvanipukka on suunnilleen samalla tasolla kuin silmän ulkokulma.
Yleensä sivulta päänmyötäisesti sijoittunut. Kaikki muunlaiset korvat ovat virheitä.

KAULA:
Lyhyt ja voimakas, mutta ei niin lyhyt, että pää näyttäisi sijaitsevan suoraan lavoilla.
Hyvin kaartuva niskallinja. Jonkun verran ihopoimuja kaulan alueella on sallittu.
RUNKO:
Säkä on vain hivenen lannetta korkeammalla. Koko rungonpituuden suhde säkäkorkeuteen on 1,2:1

Ylälinja:
Selkä on lyhyt ja voimakas, mahdollisimman suora. Kaulan liittymästä hännän tyveen laskettuna selän pituus vastaa säkäkorkeutta.

Lanne:
Ylhäältä tarkasteltuna vain hieman kapeampi kuin rintakehä. Lautanen hieman viisto.

Rintakehä:
Rinnansyvyys ulottuu kyynärpäihin asti, ihannetapauksessa se on 1/2 säkäkorkeudesta.
Rintakehä on tilava, kylkiluut kaareutuneet, rintakehä kohoaa hieman taaksepäin.

Alalinja:
Vatsa kohtuullisesti nouseva.

HÄNTÄ:
Mahdollisimman alas kiinnittynyt, voimakas, tyvestä paksu ja kärkeä kohti oheneva.
Kokonaan karvapeitteinen, mutta hapsuton. Ihannetapauksessa ulottuu juuri ja juuri kintereeseen asti.
Suora tai kevyesti kaareutuva. Normaalitilanteessa alaspäin riippuva, liikkeessä koholla, mutta ei selän yli kiertyvä.

RAAJAT:
ETURAAJAT
Myös edestä katsottuna jalat suorat, vantterat ja vahvat.

Lapa:
Lavat leveät, viistot ja lihaksikkaat. Lavan tulee sijaita tiiviisti rintakehällä.

Kyynärvarsi:
Kyynärvarret sijaitsevat tiiviisiti rungolla ja hyvässä kulmauksessa lapaan nähden.

Kyynärppää:
Kyynärpäät sijaitsevat tiiviisti runkoon nähden.

Välikämmen:
Välikämmenet lyhyet ja voimakkaat, sivulta katsottuna vain hieman viistot.

Käpälät:
Pyöreähköt, tiiviit, ei sisään eikä ulospäin kiertyneet.

TAKARAAJAT:
Takaraajat ovat vahvaluustoiset ja lihaksikkaat.

Polvet:
Hyvin kulmautuneet, eivät ulospäin kääntyneet, takaa katsottuna samansuuntaiset.

Kintereet:
Hyvin kulmautuneet, eivät sisään eikä ylöspäin kääntyneet.

Käpälät:
Voimakkaat, pyöreät, suorat

KYNNET:
Mieluiten lyhyet ja tummat.

LIIKKEET:
Säännölliset, sujuvat, hyvin etenevät, maatavoittavat liikkeet

IHO:
Iho on elastinen, ei poimuja rungossa ja raajoissa.
KARVAPEITE:

Karvan laatu:
Peitinkarva lyhyttä. tiivistä, sileää, kiiltävää, ei harjasmaista. Pohjavilla lyhyttä, tiivistä ja hienolaatuista.
Pohjavillan puuttuminen sallittua.

Karvan väri:
Kaikki värit kun vain kirsu on musta. Yksivärinen, tiikerijuovainen tai valkokirjava mustalla maskilla tai ilman.
Mihinkään tiettyyn laikkukuvioon ei pyritä. Sininen väri ei ole toivottu.

KOKO:

Säkäkorkeus: urokset: 42-46 cm
nartut: 40-44 cm

Sallittu poikkeama kummankin sukupuolella ylöspäin 4 cm ja alaspäin 2 cm

VIRHEET:

Kaikkia poikkeamia edellä mainituista kohdista on pidettävä virheenä,
jota pitää arvioida tarkkaan suhteessa poikkeaman asteeseen.

Lievät virheet:
Liian matala
Päänympärysmitta 15-20% säkäkorkeutta suurempi.
Heikosti kehittyneet hampaat
alapurenta 11-15 mm
korvat eri tasolla
Lyhyt ja/ tai hieman epämuodostunut häntä
Karvapeite ei kovin tiivis
Liian suuri tai liian pieni koko muuten korrektilla koiralla (sallittu rajoissa)
Passikäynti tai maataviistävät käpälät

Vakavat virheet:
Siniset tai herasilmät
Selvästi epämuodostunut häntä
Päänympärysmitta senttimetreinä ylittää säkäkorkeuden yli 20%
Otsapenkereen ylittävät ihopoimut
Liian iso nenäpoimu
Pystyt korvat

Hylkäävät virheet:
Hengitysäänet koiran seistessä paikoillaan
Silmäluomien sisään-/ulospäin kääntyminen
Näkyvät hampaat tai kieli koiran suun ollessa kiinni
Alapurenta yli 15 mm
Selvästi vino leuka
Puuttuva häntä
Sallitut rajat ylittävä koko
Vihaisuus
Arkuus
Koirat, joilla on selkeitä fyysisiä poikkeamia tai käytöshäiriöitä, pitää hylätä

HUOM !
Uroksilla tulee olla kaksi ilmeisen normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneena kivespusseihin.

Tulosta täsätä rotumääritelmä